Nieuwjaarsreceptie

Beste leden

We staan aan de vooravond van 2016, een nieuw jaar met vele mooie kansen en uitdagingen. Niet in de laatste plaats op sportief vlak.

Graag heffen wij samen met u het glas op het nieuwe jaar tijdens onze nieuwjaarsreceptie op vrijdag 1 januari 2016 in het Clubhuis van LTC Zee en Duin.

Tot dan!

En alvast een datum om in de agenda te noteren:
Woensdagavond 17 februari 2016 om 20.00 uur Algemene Ledenvergadering LTC Zee en Duin.