Tenniskids, van harte welkom op Zee en Duin!

Vanaf begin april staat het nieuwe buitenseizoen op Zee en Duin weer voor de deur. Een mooie gelegenheid voor jong en oud om kennis te maken met tennis. Dit geldt natuurlijk ook voor de kleinsten onder ons, want tennis kan vanaf jonge leeftijd al gespeeld worden. Voor kinderen vanaf 5 jaar geven wij op LTC Zee en Duin al tennisles. Dit alles natuurlijk toegepast op de mogelijkheden die horen bij de leeftijd en toegespitst op de belevingswereld. Zo wordt er met speciaal materiaal op kleinere veldjes gespeeld. De ballen zijn groter en zachter, de rackets kleiner en lichter terwijl de veldjes een stuk minder groot zijn. Door deze aanpassingen zult u merken dat uw kind al heel snel klaar vaardig genoeg is om wedstrijdjes te kunnen gaan spelen.

De actieve jeugdcommissie op de club zorgt ervoor dat er naast de lessen ook voldoende activiteiten zijn op het tennispark zoals onderlinge oefenwedstrijden, clubkampioenschappen, minitoernooitjes en voor de ouderen zelfs een competitie en een jeugdkamp. Op deze manier krijgen de kinderen al snel het gevoel welkom te zijn op de club.

Is uw zoon of dochter 5, 6 of 7 jaar oud, dan is hij of zij van harte uitgenodigd om vanaf dinsdag 5 april te komen trainen. De trainingstijd is van 16:00 tot 17:00 uur. Wanneer uw zoon of dochter tennis graag wilt leren, of het eerst een paar keer wil aankijken, dan kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar bobiterson@outlook.com. Of bel hem op 06-53294812.

Wij hopen weer een veel nieuwe kinderen te mogen verwelkomen!

 

Nieuwe Leden Training LTC Zee en Duin

Het is inmiddels een mooie traditie geworden, die dit jaar zijn dertiende editie gaat beleven. De 10-weekse tenniscursus voor nieuwe en aspirant leden op een van de mooist gelegen tennisparken van Nederland. Iedereen die interesse heeft om op een laagdrempelige en gezellige wijze kennis te maken het tennisspel is vanaf woensdag 6 april van harte welkom op LTC Zee en Duin. De training zal gegeven worden van 19:00 tot 20:00 uur.

Tijdens deze 10 lessen zal alles worden behandeld wat u nodig heeft om het spel zelfstandig te kunnen gaan spelen. Uiteraard is er aandacht voor de techniek. De forehand, backhand, volley, service en zelfs de smash zullen aan bod komen. Daarnaast worden zaken als voetenwerk, tactiek, velddekking en de puntentelling behandeld. Naast het enkelspel zal ook het dubbelen behandeld worden. Al met al een compleet pakket.

Buiten de cursus om organiseert de trainer ook een inlooptraining op vrijdagochtend. Deze training kan extra worden bezocht voor € 5 per losse les. Voor de cursus hoeft u nog geen racket aan te schaffen, deze wordt u kosteloos door de vereniging ter beschikking gesteld.

Naast de aandacht van de trainers, wordt u bijgestaan door de nieuwe-leden commissie. Zij zullen u wegwijs maken op het park en u begeleiden tijdens een viertal toernooien. Deze vinden plaats na de vijfde en na de laatste les. Later in het seizoen worden er nog twee toernooien georganiseerd. Ook zullen zij u informeren over het rackettrekken op donderdagochtend. Tijdens deze wekelijkse tennisochtend kunt u wedstrijden spelen en andere leden leren kennen.

De kosten van de cursus zijn € 60,00. Voor € 20,00 extra kunt u in de maanden april, mei en juni ook iedere dag vrij spelen tot 17:00, zodat u ook zelfstandig kunt oefenen. Mocht u besluiten om per 1 juli lid te worden, dan krijgt u deze € 20,00 als korting. U kunt dan nog van de banen gebruik maken tot 1 december.

Mocht u zich willen opgeven, dan kan dit door contact op te nemen met Bob van Iterson via bobiterson@outlook.com of 06-5329 4812.

Zee en Duin tennisbanen

 

Starttoernooi in Klinkenberghal op 12 maart a.s.

Aangezien het buitenseizoen weer bijna gaat beginnen, is het tijd voor het Starttoernooi! Dit zal plaatsvinden op zaterdag 12 maart a.s. in de Klinkenberghal in Sassenheim.

Het is een dubbeltoernooi (herendubbel, damesdubbel of mix) voor leden van alle niveaus.
Wij proberen iedereen zo veel mogelijk in te delen op niveau, zodat iedereen leuke wedstrijdjes kan spelen. Dus schrijf je in met wie je wil!

Aanvang is 19.30 uur en het zal duren tot ongeveer 23.00 uur. De kosten voor de inschrijving zijn 5 euro. Dit is voor het spelen, hapjes en een prijs voor de winnaars.

Inschrijven doe je door te mailen naar natascha.schaap@gmail.com. Graag bij inschrijven ook speelsterkte en dubbelpartner vermelden. Inschrijven kan tot en met maandag 7 maart a.s.
Je bent ingeschreven wanneer je een bevestigingsmail hebt ontvangen. Maar doe dit zo snel mogelijk, want vol is vol!

We hopen er met jullie allemaal een gezellige avond van te maken en zien jullie graag op 12 maart!

Groetjes,
Renate, Lisette, Annemiek en Natascha

Speeldata Voorjaarscompetitie 2016

De speeldata voor de Voorjaarscompetitie voor 2016 zijn door de KNLTB bekend gemaakt.

Klik hier voor het overzicht!

Uitgebreide informatie over de Voorjaarscompetitie vindt u hier.

Quiz Night op vrijdag 18 maart 2016

Vorig jaar al reuze gezellig! Dat gaat weer gebeuren, dus houdt u deze avond in uw agenda vrij voor wat hersentraining!

Meer informatie volgt!

Laat uw stem gelden! ALV op woensdag 17 februari a.s.

Beste leden van LTC Zee en Duin!

Heeft u goede ideeën, een andere mening of wilt u zich inzetten voor ons aller tennisvereniging? Maak dan een plaatsje vrij in uw agenda voor de Algemene Ledenvergadering van LTC Zee en Duin!

Algemene Ledenvergadering LTC Zee en Duin – woensdag 17 februari 2016

Het bestuur van LTC Zee en Duin nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 februari 2016 om 20.00 uur in het clubhuis op het tennispark.

Het financieel jaarverslag, de begroting en de notulen van 2015 kunnen desgewenst, 2 weken voor de vergadering, per email worden aangevraagd bij IJsbrand van Duyvenbode, vanduijvenbode@casema.nl.

Agenda

1 Opening door de voorzitter.

2 Bespreken (inclusief actiepunten) en vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 februari 2015. Notulen zijn ter inzage beschikbaar op de vergadering.

3 Bestuursmededelingen.
Mededelingen onder andere over:

– Ervaringen 1e jaar verpachting horeca

– Het Open 2016 – 40 jaar Het Open – 40 jaar LTC Zee en Duin

– Nieuwe activiteiten / subsidieaanvragen Gemeente Katwijk

– Kosten binnensport jeugd winterperiode

4 Bestuursverkiezing.

– IJsbrand van Duijvenbode zal aftreden als penningmeester. Het bestuur stelt Willem van Duijn voor als zijn opvolger vanaf 17 februari 2016.

– Alice van Rijn zal aftreden als 2e penningmeester en zal worden opgevolgd door Bart Kraan.

– Trudy Parlevliet-Ouwehand zal aftreden als secretaris. Het bestuur laat weten dat de functie vacant is; geïnteresseerden kunnen dit kenbaar maken.

Voorgestelde bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Gertwim ter Haar, Penningmeester: Willem van Duijn, Secretaris: Trudy Parlevliet-Ouwehand (aftredend), Bouw en Onderhoud: Jaap van Duijn, Technische Commissie: Nathan Levy,Activiteitencommissie: Kirsten Klinkenberg-van Kruistum,

Jeugdcommissie: Ans van Rijn, Sponsorcommissie: Wouter Tavenier, Ondersteunend: Gertjan Minnee

5 Visie/doorkijk naar 2018.

– Oa vwb ledenaantal/werving, jeugd, senioren, sponsorbeleid

6 Inventarisatie/samenstelling/voorstellen van de hierna genoemde commissies:

Technische commissie, bouw en onderhoud, jeugdcommissie, activiteitencommissie, commissie opvang nieuwe leden, sponsorcommissie, ledenadministratie, wedstrijdleiding Het Open 2016

Aansluitend: Afscheid scheidende commissieleden.

7 Mondelinge toelichting jaarverslagen van de bij punt 6 genoemde commissies.

8 Financieel verslag over het boekjaar 2015. Toegelicht door IJsbrand.

9 Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden kascommissie.

10 Begroting en vaststellen van de contributie voor 2016.

11 Rondvraag

12 Sluiting en aansluitend een drankje doen met elkaar
Indien het vereiste aantal stemgerechtigde leden conform artikel 16 van de statuten niet aanwezig is, wordt de vergadering direct na opening gesloten. Een tweede vergadering begint direct daarna onder handhaving van dezelfde agendapunten.