Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 februari a.s.

Beste leden,

Het bestuur van LTC Zee en Duin nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 februari 2017 om 20.00 uur in het clubhuis op het tennispark.

Het financieel jaarverslag, de begroting en de notulen van 2016 kunnen desgewenst uiterlijk één week voor de vergadering per mail worden aangevraagd bij secretaris@zee-en-duin.nl.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering zal begin februari op onze site www.zee-en-duin.nl staan.

Met vriendelijke groet,

Bestuur LTC Zee en Duin