Om banen te reserveren/af te hangen wordt gebruik gemaakt van een een digitaal afhangbord.

In de hal van het clubhuis hangt een touch screen en een kaartlezer. Met behulp van je KNLTB ledenpas kun je daarop banen afhangen. Het touch screen bedien je door met je vinger op het scherm te tippen. Wanneer je de aanwijzingen op het scherm volgt, wijst het zich voor zich.
Naast het digitale afhangbord hangt een uitgebreide gebruiksaanwijzing. Je kunt alleen afhangen met je eigen pasje. Ben je die vergeten vraag dan in het clubhuis of er mogelijk een reservepasje is! Controleer dus altijd even voor je naar de club gaat of je je pasje bij je hebt.

Wijziging per 1 januari 2024

Met ingang van 2024 geeft de KNLTB geen ledenpassen meer uit. Nieuwe leden hebben dus alleen nog een digitale ledenpas, maar ook leden die hun ledenpas kwijt zijn kunnen geen nieuwe meer aanvragen. Meer informatie hierover vind je op de ClubApp-pagina.

Leden die geen die geen fysieke pas meer hebben kunnen dus alleen nog afhangen via de ClubApp.

Kort samengevat werkt dit als volgt:

– Eerst moet je je aangeven dat je aanwezig bent. In de ClubApp wordt dit ‘Inchecken’ genoemd. Check dus eerst in door met de ClubApp de QR code op het afhangbord te scannen.

 

Klik hiervoor op de groene button (nr.1) en selecteer ‘Inchecken’. Met behulp van de camera moet dan de QR code op het afhangbord worden gescand (wellicht nog even toestemming geven aan de ClubApp om de camera te gebruiken).

– Na het inchecken kan je een baan reserveren door op ‘Baanreservering’ (nr.2) te klikken.

Een uitgebreide beschrijving over hoe af te hangen vind je hier.

Let op! Het afhangen met behulp van een pas blijft voorlopig actief maar leden die nog wel een pas hebben kunnen uiteraard ook gebruik kunnen maken van deze nieuwe manier van afhangen.

Enige aanvullingen

Je kunt alleen afhangen in het systeem als je gerechtigd bent tot spelen, m.a.w. je hebt je contributie betaald en je hebt de beschikking over je KNLTB (digitale) ledenpas/ClubApp. Is dat niet het geval, neem dan eerst contact op met de ledenadministratie.

Doet je pasje het niet, dan kan het zijn dat de magneetstrook bevuild is. Maak dit dan met je adem een beetje vochtig en haal het zachtjes langs je kleding. Let op dat je het niet beschadigd. Houd het pasje ook weg van magnetische velden, net als je bankpasje. Probeer ook altijd even een ander pasje om te kijken of die het wel doet.

Heb je toch problemen, vraag dan even hulp aan een ander lid op het park, of aan iemand achter de bar in het clubhuis. Blijven de problemen zich voordoen, neem dan contact op met de ledenadministratie.

Richtlijnen

Afschrijfmogelijkheden
Enkelpartijen (2 personen) 45 minuten
Dubbelpartijen (4 personen) 60 minuten

Afschrijfmogelijkheden junioren
Jeugdleden tot 12 jaar:
Tot 15 juni op maandag t/m zaterdag tot 18.00 uur en op zondag.
Vanaf 15 juni op maandag t/m vrijdag tot 19.00 uur en in het weekend

Jeugdleden vanaf 12 jaar en ouder tot 19.00 uur.
Zaterdag en zondag hebben jeugdleden dezelfde afschrijfmogelijkheden als seniorleden. Indien een seniorlid en een juniorlid samenspelen gelden de regels voor de jeugdleden.

Voor zowel senioren als junioren geldt: men kan niet afschrijven met clubleden die nog aan het tennissen zijn. Ook clubleden die op de baan staan voor een groeps- of privéles mogen pas na deze periode gebruik maken van hun afschrijfrecht.

Afschrijven tijdens competitie
Tijdens de competitieperiode (april t/m juni en september/oktober) dient u met betrekking tot het afschrijven van tennisbanen rekening te houden met het onderstaande:

Doordeweekse competitie:

• (Dag)Vanaf 10.00 t/m 12.00 uur kunnen er in verband met de trainingen en competitiewedstrijden geen banen beschikbaar zijn. Aangezien bij deze competitie vaak niet alle banen bezet zijn, zijn er vaak wel nog banen beschikbaar.
• (Avond)Vanaf 18.00 t/m 23.00 uur kunnen er in verband met de trainingen en competitiewedstrijden geen banen beschikbaar zijn.

Zaterdag/Zondagcompetitie (overdag):
• Tot 09.00 uur zijn alle banen vrij om af te schrijven.
• Vanaf 08.30 uur t/m 18.00 uur kunnen er in verband met de trainingen en competitiewedstrijden geen banen beschikbaar zijn.
• Vanaf ongeveer 18.00 uur komen er meestal banen vrij. Een exacte tijd is helaas niet aan te geven in verband met de tijdsduur van de wedstrijden.

Of banen bezet zijn voor de competitie of inmiddels weer vrij zijn om af te schrijven, wordt aangegeven op het digitale afhangbord. Bij twijfel of vragen kunt u informeren bij een van de leden van de Technische Commissie. Of bij de VCL (Vereniging Competitie Leider) die op dat moment aanwezig is.

Samengevat: Door de drukte tijdens de competitie, doet men er verstandig aan in de weekenden ’s morgens voor 09.00 uur te komen tennissen, of na 18.00 uur ’s middags. Meestal zijn er op deze tijdstippen wel banen ter beschikking.

Afschrijfreglement
Tijdens de competitie gelden aanvullende regels voor het afschrijven van de banen.

Regels met betrekking tot het afschrijven van de banen:
Op het digitale afhangbord en/of met mededelingenbord wordt aangegeven welke banen wel en welke niet kunnen worden afgeschreven. Uitsluitend de groundsman (met betrekking tot het onderhoud), de vereniging (met betrekking tot de losse en vaste verhuur), de trainer (met betrekking tot de tennislessen), de organisatie (van toernooien en/of competitie) en het bestuur zijn bevoegd te bepalen wanneer en voor welke banen dit geldt en mogen – zo nodig per direct – bepalen dat een baan niet afgeschreven kan worden.
Voor de afzonderlijke banen geeft dit veelal de volgende afschrijfmogelijkheden:
• baan 1 t/m 4 en baan 8 en 9 onbeperkt;
• baan 5, 6 en 7, indien niet gereserveerd voor losse of vaste verhuur of voor training.

  • Er kan afschreven worden van zonsopgang tot zonsondergang. Voor de banen die verlicht zijn is de eindtijd 23.00 uur. Op zondag worden de banen niet verlicht.
  • Men kan alleen afschrijven met een geldige KNLTB-pas of via de ClubApp, indien de contributie is voldaan, met een door de vereniging verstrekte (tijdelijke) pas of met een business card. Alle leden hebben dezelfde rechten met betrekking tot het afschrijven.
  • Om een baan af te kunnen schrijven moet men met minimaal twee personen op het park aanwezig zijn. Bij dubbelspel is men verplicht met 4 personen af te schrijven. Men kan niet afschrijven met clubleden die nog aan het tennissen zijn. Ook clubleden die op de baan staan voor een groeps- of privéles mogen pas na deze periode gebruik maken van hun afschrijfrecht.
  • Houd de evenementen agenda in de gaten om te zien of er mogelijk activiteiten gepland staan op een bepaalde dag/periode. Mogelijk dat er daardoor geen of minder banen beschikbaar zijn.
  • Jeugdleden tot 12 jaar mogen afschrijven op maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur en jeugdleden vanaf 12 jaar en ouder tot 19.00. Zaterdag en zondag hebben jeugdleden dezelfde afschrijfmogelijkheden als seniorleden. Indien een seniorlid en een juniorlid samenspelen gelden de regels voor de jeugdleden. Bij dubbel moeten er minimaal 2 seniorleden meespelen om gebruik te mogen maken van de seniorrechten.
  • Voor wat betreft het gebruik van de introductiepas geldt het volgende: een niet spelend lid mag slechts 2 maal per seizoen als introducé de banen bespelen. Hiervoor moet men bij de bar een introductiepasje afhalen. Met deze pas en de speelpas van het (aanwezige) clublid kan dan een baan afgeschreven worden. De kosten hiervan zijn € 5,00 per afschrijfperiode. Tevens is een statiegeld van € 1,25 voor de introductiepas verplicht. Bij grote drukte kan een van de bestuursleden, of bij hun afwezigheid, de barexploitant het introduceren weigeren.
  • Bovenstaande regels dienen naar redelijkheid en volgens de algemene regels van sportiviteit te worden toegepast.
  • Met ingang van 2024 is het bij zoekraken van een pasje niet meer mogelijk om een nieuwe ledenpas aan te vragen. Deze worden door de KNLTB niet meer verstrekt. Afhangen dient dan altijd te gebeuren middels de ClubApp