Afschrijfmogelijkheden senioren
Enkelpartijen (2 pasjes) 45 minuten
Dubbelpartijen (4 pasjes) 60 minuten

Seniorleden kunnen woensdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur niet afschrijven in verband met de jeugdmiddag.
Bij dubbel met jeugdleden moeten er minimaal 2 seniorleden meespelen om gebruik te mogen maken van de seniorrechten.

Afschrijfmogelijkheden junioren
Jeugdleden tot 12 jaar:
Tot 15 juni op maandag t/m zaterdag tot 18.00 uur en op zondag.
Vanaf 15 juni op maandag t/m vrijdag tot 19.00 uur en in het weekend

Jeugdleden vanaf 12 jaar en ouder tot 19.00 uur.
Zaterdag en zondag hebben jeugdleden dezelfde afschrijfmogelijkheden als seniorleden. Indien een seniorlid en een juniorlid samenspelen gelden de regels voor de jeugdleden.

Voor zowel senioren als junioren geldt: men kan niet afschrijven met clubleden die nog aan het tennissen zijn. Ook clubleden die op de baan staan voor een groeps- of privéles mogen pas na deze periode gebruik maken van hun afschrijfrecht.

Afschrijven tijdens competitie
Tijdens de competitieperiode (april t/m juni) dient u in het weekend met betrekking tot het afschrijven van tennisbanen rekening te houden met het onderstaande:

Zaterdagcompetitie:
• Tot 8.30 uur zijn alle banen vrij om af te schrijven.
• Vanaf 08.30 uur t/m 18.00 uur zijn er in verband met de trainingen en competitiewedstrijden geen banen beschikbaar.
• Vanaf ongeveer 18.00 uur komen er meestal banen vrij. Een exacte tijd is helaas niet aan te geven in verband met de tijdsduur van de wedstrijden.

Zondagcompetitie:
• Tot 09.00 uur zijn alle banen vrij om af te schrijven.
• Vanaf 09.00 uur t/m 18.00 uur zijn er in verband met de competitiewedstrijden geen banen beschikbaar.
• Vanaf ongeveer 18.00 uur komen er meestal banen vrij. Een exacte tijd is helaas niet aan te geven in verband met de tijdsduur van de wedstrijden.

Of banen bezet zijn voor de competitie of inmiddels weer vrij zijn om af te schrijven, wordt aangegeven op het digitale afhangbord. Bij twijfel of vragen kunt u informeren bij een van de leden van de Technische Commissie. Of bij de VCL (Vereniging Competitie Leider) die op dat moment aanwezig is.

Samengevat: Door de drukte tijdens de competitie, doet men er verstandig aan in de weekenden ’s morgens voor 09.00 uur te komen tennissen, of na 18.00 uur ’s middags. Meestal zijn er op deze tijdstippen wel banen ter beschikking.

Afschrijfreglement
Tijdens de competitie gelden aanvullende regels (link) voor het afschrijven van de banen.

Regels met betrekking tot het afschrijven van de banen:
Op het digitale afhangbord en/of met mededelingenbord wordt aangegeven welke banen wel en welke niet kunnen worden afgeschreven. Uitsluitend de groundsman (met betrekking tot het onderhoud), de vereniging (met betrekking tot de losse en vaste verhuur), de trainer (met betrekking tot de tennislessen), de organisatie (van toernooien en/of competitie) en het bestuur zijn bevoegd te bepalen wanneer en voor welke banen dit geldt en mogen – zo nodig per direct – bepalen dat een baan niet afgeschreven kan worden.
Voor de afzonderlijke banen geeft dit veelal de volgende afschrijfmogelijkheden:
• baan 1 t/m 4 en baan 8 en 9 onbeperkt;
• baan 5, 6 en 7, indien niet gereserveerd voor losse of vaste verhuur of voor training.

  • De afschrijfperiode voor baan 1 t/m 9 is voor het enkelspel 45 minuten en voor het dubbelspel (4 pasjes) 60 minuten.
  • Er kan afschreven worden van zonsopgang tot zonsondergang. Voor de banen die verlicht zijn is de eindtijd 23.00 uur. Op zondag worden de banen niet verlicht.
  • Men kan alleen afschrijven met een geldige KNLTB-pas, indien de contributie is voldaan, met een door de vereniging verstrekte (tijdelijke) pas of met een business card. Alle houders van deze passen hebben dezelfde rechten met betrekking tot het afschrijven.
  • Om een baan af te kunnen schrijven moet men met minimaal twee personen op het park aanwezig zijn. Bij dubbelspel is men verplicht met 4 pasjes af te schrijven. Men kan niet afschrijven met clubleden die nog aan het tennissen zijn. Ook clubleden die op de baan staan voor een groeps- of privéles mogen pas na deze periode gebruik maken van hun afschrijfrecht.
  • Seniorleden kunnen woensdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur niet afschrijven in verband met de jeugdmiddag.
  • Jeugdleden tot 12 jaar mogen afschrijven op maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur en jeugdleden vanaf 12 jaar en ouder tot 19.00. Zaterdag en zondag hebben jeugdleden dezelfde afschrijfmogelijkheden als seniorleden. Indien een seniorlid en een juniorlid samenspelen gelden de regels voor de jeugdleden. Bij dubbel moeten er minimaal 2 seniorleden meespelen om gebruik te mogen maken van de seniorrechten.
  • Voor wat betreft het gebruik van de introductiepas geldt het volgende: een niet spelend lid mag slechts 2 maal per seizoen als introducé de banen bespelen. Hiervoor moet men bij de bar een introductiepasje afhalen. Met deze pas en de speelpas van het (aanwezige) clublid kan dan een baan afgeschreven worden. De kosten hiervan zijn € 5,00 per afschrijfperiode. Tevens is een statiegeld van € 1,25 voor de introductiepas verplicht. Bij grote drukte kan een van de bestuursleden, of bij hun afwezigheid, de barexploitant het introduceren weigeren.
  • Bovenstaande regels dienen naar redelijkheid en volgens de algemene regels van sportiviteit te worden toegepast.
  • Bij zoekraken van het pasje kan bij de ledenadministratie, tegen directe betaling van € 7,50, een nieuw pasje worden besteld. U krijgt dan een voorlopige noodpas, waarna het nieuwe pasje u zo spoedig mogelijk wordt thuisgestuurd.