Mutaties

Bij wijziging in de gegevens dient u de ledenadministratie te voorzien van de volgende gegevens:

  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • bondsnummer (het bondsnummer staat vermeld op de spelerspas)

Nieuwe pasfoto’s voor het aankomende tennisseizoen moeten uiterlijk 1 december in het bezit van de ledenadministratie zijn.

Deze gegevens moeten schriftelijk (per post of e-mail) naar de ledenadministratie worden gezonden, met vermelding van de wijzigingen. Postadres: LTC Zee en Duin, Postbus 52, 2220 AB Katwijk.

Let wel: bij een mutatieverzoek per e-mail kunt u er pas vanuit gaan dat de ledenadministratie de mutatie in behandeling heeft genomen als u een bevestiging hiervan ontvangen heeft. Dit om miscommunicatie als gevolg van technische storingen uit te sluiten.

Afmeldingen

Afmeldingen mogen uitsluitend per post aan de ledenadministratie worden gedaan middels invulling van het beëindigingsformulier. Deze kunt u hier kunt downloaden.

Bij minderjarigen dient de opzegging door één van de ouders of voogd te worden ondertekend.