Mutaties

Bij wijziging in de gegevens dient u de ledenadministratie te voorzien van de volgende gegevens:

  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • bondsnummer (het bondsnummer staat vermeld op de spelerspas)

Nieuwe pasfoto’s voor het aankomende tennisseizoen moeten uiterlijk 1 december in het bezit van de ledenadministratie zijn.

Deze gegevens moeten schriftelijk (per post of e-mail) naar de ledenadministratie worden gezonden, met vermelding van de wijzigingen. Postadres: LTC Zee en Duin, Postbus 52, 2220 AB Katwijk.

Let wel: bij een mutatieverzoek per e-mail kunt u er pas vanuit gaan dat de ledenadministratie de mutatie in behandeling heeft genomen als u een bevestiging hiervan ontvangen heeft. Dit om miscommunicatie als gevolg van technische storingen uit te sluiten.

Afmeldingen

Afmeldingen mogen uitsluitend schriftelijk (per post of e-mail) aan de ledenadministratie worden gedaan. Vermeld bij afmelding via e-mail duidelijk naam, adres, woonplaats en bondsnummer.
Een afmelding per post is mogelijk middels invulling van het beëindigingsformulier. Deze kunt u hier kunt downloaden.