Mutaties

Bij wijziging in de gegevens dient u de ledenadministratie te voorzien van de volgende gegevens:

  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • bondsnummer (het bondsnummer staat vermeld op de spelerspas)

Nieuwe pasfoto’s voor het aankomende tennisseizoen moeten uiterlijk 1 december in het bezit van de ledenadministratie zijn.

Deze gegevens moeten schriftelijk (per post of e-mail) naar de ledenadministratie worden gezonden, met vermelding van de wijzigingen. Postadres: LTC Zee en Duin, Postbus 52, 2220 AB Katwijk.

Let wel: bij een mutatieverzoek per e-mail kunt u er pas vanuit gaan dat de ledenadministratie de mutatie in behandeling heeft genomen als u een bevestiging hiervan ontvangen heeft. Dit om miscommunicatie als gevolg van technische storingen uit te sluiten.

Afmeldingen

Afmeldingen mogen uitsluitend schriftelijk (per post of e-mail) aan de ledenadministratie worden gedaan. Vermeld bij afmelding via e-mail duidelijk naam, adres, woonplaats en bondsnummer.
Een afmelding per post is mogelijk middels invulling van het beëindigingsformulier. Deze kunt u hier kunt downloaden.

De uiterste opzegdatum is 31 december. Ook tussentijdse lidmaatschappen of lidmaatschappen gestart middels een actie moeten tijdig opgezegd worden. Mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen. Indien niet tijdig opgezegd, wordt het lidmaatschap met 1 jaar verlengd en is men het volledige contributie-bedrag verschuldigd.