Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 februari a.s. om 20.00 uur

Het bestuur van LTC Zee en Duin nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 februari 2020 om 20.00 uur in het clubhuis op het tennispark.

Het financieel jaarverslag, de begroting en de notulen van 2019 kunnen desgewenst, 2 weken voor de vergadering, per email worden aangevraagd bij Natascha Schaap, secretaris@zee-en-duin.nl.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Bespreken (inclusief actiepunten) en vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 februari 2019. Notulen zijn ter inzage beschikbaar op de vergadering.
 3. Bestuursmededelingen
  Mededelingen onder andere over:
  –        Actietarieven
  –        Mini tennisbaan
  –        Led-verlichting
 4. Bestuursverkiezing
  Dirk Schaap zal aftreden als bestuurslid namens de jeugdcommissie. Het bestuur stelt Peter Borghstijn voor.
  Voorgestelde bestuurssamenstelling:
  Voorzitter: Ans van Rijn, Penningmeester: Willem van Duijn, Secretaris: Natascha Schaap, Bouw en Onderhoud: Jaap van Duijn, Technische Commissie: Bart Kraan, Activiteitencommissie: Joke van Egmond, Jeugdcommissie: Peter Borghstijn, Sponsorcommissie: Lisette van der Bent, Ondersteunend: Gertjan Minnee
 5. Visie/doorkijk naar 2021
  –          Oa vwb ledenaantal/werving, jeugd, senioren, sponsorbeleid
 6. Inventarisatie/samenstelling/voorstellen van de hierna genoemde commissies:
  Technische commissie, bouw en onderhoud, jeugdcommissie, activiteitencommissie, commissie opvang nieuwe leden, sponsorcommissie, ledenadministratie, wedstrijdleiding Het Open 2020
  Aansluitend: Afscheid scheidende commissieleden: Dirk Schaap, bestuur en jeugdcommissie
 7. Mondelinge toelichting jaarverslagen van de bij punt 6 genoemde commissies
 8. Financieel verslag over het boekjaar 2019. Toegelicht door Willem van Duijn
 9. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden kascommissie
 10. Begroting en vaststellen van de contributie voor 2020
 11. Rondvraag
 12. Sluiting en aansluitend een drankje doen met elkaar

Indien het vereiste aantal stemgerechtigde leden conform artikel 16 van de statuten niet aanwezig is, wordt de vergadering direct na opening gesloten. Een tweede vergadering begint direct daarna onder handhaving van dezelfde agendapunten.

Feestelijke afsluiting van het jaar 2019 bij LTC Zee en Duin

Normaal gesproken nodigen wij als bestuur van LTC Zee en Duin onze leden uit om het nieuwe jaar in te luiden tijdens de altijd gezellige nieuwjaarsborrel.

Dit jaar doen we het een keertje anders! Het jaar 2019 gaan wij namelijk feestelijk afsluiten bij Zee en Duin!
Iedereen is van harte uitgenodigd om in het clubhuis van Zee en Duin een borreltje te komen drinken en wel op 31 december tussen 12:00 en 17:00 uur.

Leden die hier niet bij kunnen zijn wensen wij vanaf deze plek alvast heel fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en sportief 2020!

4 januari jeugd Nieuwsjaarstoernooi

Op 4 januari 2020 organiseert de Jeugdcommissie voor de 2e keer een nieuwjaarstoernooi. Wederom in Tennishal De Klinkenberg in Sassenheim.

Kijk hier voor meer informatie en geef je op.

Kampioenen!

De novembermaand lijkt geweldig weer te (gaan) geven en zo was dat ook afgelopen donderdag. Fris maar droog, en bovendien windstil. Slottoernooi werd Rackettrekken en dat bleek een gouden greep: een behoorlijk aantal tennissers stonden op de baan!

Highlight was natuurlijk de huldiging van de kampioenen van de Najaarscompetitie, 5 teams in totaal nogal liefst.

 Joke hoopte stiekem een glaasje te kunnen meepikken…

Deze teams werden in het zonnetje gezet door Bart Kraan:

 • Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond – 3e klasse – Afdeling 5
 • Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond – 3e klasse – Afdeling 8
 • Gemengd dubbel 17+ Vrijdag Avond – 1e klasse – Afdeling 3
 • Gemengd dubbel 17+ Vrijdag Avond – 3e klasse – Afdeling 17
 • Gemengd Zondag – 2e klasse – Afdeling 4

Van de Gemengd dubbels was helaas niemand aanwezig om de felicitaties in ontvangst te nemen, maar deze toppers waren er wel en konden daar mooi het glas op heffen.

Al met al een mooie afsluiting van het seizoen, waarbij wij door Robin en Mira nog even verwend werden met een slechte, maar o zo heerlijke snack.

 

Slottoernooi wordt Rackettrek-avond (op 14 november a.s.)

Nog één keer dit seizoen is het mogelijk om buiten te tennissen op ons mooie park.

In plaats van een Slottoernooi wordt het een Rackettrek-avond, dus een mooie gelegenheid om nog een laatste keer om buiten een balletje te slaan. De weersvooruitzichten zijn prima!

Huldiging van de kampioenen van de Najaarscompetitie zal – onder voorbehoud – ook deze avond plaatsvinden (de kampioenen worden hierover nog ingelicht). Dat zou een feestelijk tintje aan deze avond geven.

Dus heb je zin om vrijblijvend te tennissen, of gewoon trek in een drankje, kom dan langs op:

donderdag 14 november om 19.00 uur

Terugblik op de Ladies night

Gisterenavond vond de Ladies night in afgeslankte versie plaats. Helaas gold dat niet voor de dames na afloop, want Mira bleef maar overheerlijke hapjes voorschotelen!

Helaas kon een aantal  vrouwen door omstandigheden niet meedoen, en dus vanaf deze plaats sterkte en beterschap!

Alhoewel de weersomstandigheden anders deden vermoeden, konden wij toch gewoon de baan op. Dat was ook wel nodig, want er stonden heel wat activiteiten op het programma.

Bij het tennissen namen de Boeren met Jacqueline K., Susanne, Alette en Helene een ruime voorsprong op de anderen. Maar de strijd was nog lang niet gestreden, want er volgden nog verschillende onderdelen.

Het is duidelijk dat vrouwenvoetbal in opmars is, want de tafelvoetbalwedstrijden waren van hoog niveau. Team Vrouw (Betty, Diana, Petra G. en Annekarien) kwamen hier als winnaar uit de bus.

Tafeltennis blijkt tocht wat anders dan tennis op een gravelbaan, want hier zegevierden de Azen met Mira, Arina, Lisette B en Thea. Niet verwonderlijk want Lisette stond al vooraf, zonder dat de wedstrijdleiding ervan af wist (!), stiekem in te slaan aan de tafeltennistafel.

En niet alleen op dit onderdeel waren zij heer – oftewel aas – en meester, want bij de quiz bleek dat dit team zowel de looks als de brains te hebben!

Team Heer of zoals zij zichzelf noemden: King (ze spreken een aardig mondje over de grens) maakten het team Boer nog behoorlijk moeilijk.

Team King eindigde namelijk slechts 7 punten (125 in totaal) achter Team Boer, dat uiteindelijk als overall winnaars uit de bus kwam met 132 punten.

Zij zijn terecht de ‘vrouwen met ballen’ van de avond!

Gefeliciteerd, namens Joke en Lisette!

 

Funladder 2019

Onze mannelijke en vrouwelijke leden boven 18 jaar kunnen zich weer inschrijven voor de Funladder.

Zoals andere jaren worden de wedstrijden zoveel mogelijk per niveau ingedeeld! De wedstrijden duren 1 uur (met 5 minuten inspeeltijd), te spelen op 5 woensdagavonden. De indeling wordt door de activiteitencommissie opgesteld. Je schrijft je voor één onderdeel per team van 2 personen in (mix, damesdubbel of herendubbel). De eerste wedstrijd start op woensdag 2 oktober a.s.

Geef je inschrijving UITERLIJK 27 SEPTEMBER a.s. door via een mail aan activiteiten@zee-en-duin.nl, of app Joke van Egmond (06-22424500) of Lisette Pluimgraaff (06-25323444), met de volgende gegevens:

 • Naam
 • Mailadres
 • Mobielnummer
 • Speelsterkte

(van zowel jezelf als je partner)

Rackettrekken op donderdagavond 19 september a.s.

Heb je zin om een partijtje met en tegen tennissers te spelen waar je anders niet (vaak) mee speelt? Kom dan naar het rackettrekken op donderdagavond.

We starten om 19.00 uur, waarschijnlijk tot een uur of 9, al naar gelang het animo. We wisselen meerdere keren van samenstelling.

Uiteraard voldoet deze avond aan de onderstaande kwalificaties:

□             Vrijblijvend meedoen

□             Geen inschrijfgeld

□             Wel mooi tennisweer

□             Wel gezelligheid

NB: Het rackettrekken in de ochtend komt die dag te vervallen.

Beschikbaarheid banen najaarscompetitie

I.v.m. met de start van de najaarscompetitie zijn op de competitiedagen (vrijdagavond, zaterdag en zondag) een beperkt aantal banen beschikbaar.

Op vrijdagavond bijvoorbeeld spelen soms 4 en soms 3 teams thuis. Houd hier rekening mee! Zie ook het speelschema van de najaarscompetitie

Ladies night op 26 september a.s.

Voor onze (senior) Ladies wordt – zoals ieder jaar – een Ladies night georganiseerd, namelijk op donderdag 26 september a.s. (aanvang: 19.00 uur).

Het thema is ‘Vrouwen met ballen’ (alhoewel er geen kracht voor nodig is!).

Natuurlijk verwachten wij mooi weer, maar wij zijn niet voor één gat te vangen en dus zijn er allerlei ‘binnen’-alternatieven. Mis deze avond, die altijd vol strijd, afwisseling en gezelligheid is, niet en schrijf je in!

De kosten voor deze avond bedragen € 7,50.

Wil je meedoen, geef je dan op via een mail aan activiteiten@zee-en-duin.nl of stuur een appje aan Joke van Egmond (06-22424500) of Lisette Pluimgraaff (06-25323444); uiterlijk maandag 23 september zodat wij voldoende tijd hebben om een speelschema op te stellen!