Contributie 2024

Het lidmaatschap bij LTC Zee en Duin maakt u automatisch lid van de KNLTB.

Het tennisseizoen loopt van april t/m november, m.a.w. 8 maanden gebruik van de graveltennisbanen!

Let op! Voor dit jaar hebben we een aanbieding voor nieuwe leden die de afgelopen 3 jaar(!) nog geen lid zijn geweest. Deze aanbieding geldt alleen het eerste jaar!

 

 

Contributie 2024

Senioren Aanbieding: eerste verenigingsjaar
(indien de afgelopen 3 jaar nog geen lid geweest)
€ 120,00****
Aanbieding: 10 trainingen bij nieuw lidmaatschap
(Betreft Nieuwe Ledentraining. Start begin April en vol=vol)
€ 60,00****
Per verenigingsjaar € 209,00***
Inschrijfgeld nieuwe leden €   30,00
Bij aanmelding vanaf juli
(indien de afgelopen 3 jaar nog geen lid geweest)
€   90,00****
Bij aanmelding vanaf juli € 130,00***
Junioren*

Zie ook opmerking *****

Aanbieding: eerste verenigingsjaar t/m 12 jaar
(Indien de afgelopen 3 jaar nog geen lid geweest)
(lidmaatschap incl. 1x per week tennisles)
€ 109,00****
Aanbieding: eerste verenigingsjaar t/m 12 jaar
(Indien de afgelopen 3 jaar nog geen lid geweest)
(lidmaatschap excl. training)
€ 35,00****
Aanbieding: eerste verenigingsjaar 13 t/m 17 jaar
(Indien de afgelopen 3 jaar nog geen lid geweest)
(alleen lidmaatschap excl. training)
€ 85,00****
Aanbieding: eerste verenigingsjaar 13 t/m 17 jaar
(Indien de afgelopen 3 jaar nog geen lid geweest)
(lidmaatschap incl. 1x per week tennisles)
€ 160,00****
Per verenigingsjaar t/m 8 jaar
(lidmaatschap excl. 1x per week tennisles)
€   56,00***
Per verenigingsjaar 9 t/m 10 jaar
(lidmaatschap excl. 1x per week tennisles)
€   82,00***
Per verenigingsjaar vanaf 11 jaar
(lidmaatschap excl. 1x per week tennisles)
€ 110,00***
Bij aanmelding vanaf juli t/m 8 jaar
(lidmaatschap excl. 1x per week tennisles)
€   35,00
Bij aanmelding vanaf juli 9 t/m 10 jaar
(lidmaatschap excl. 1x per week tennisles)
€   50,00
Bij aanmelding vanaf juli 11 jaar
(lidmaatschap excl. 1x per week tennisles)
€   65,00
Zie opmerking ***** aangaande de jeugd
Ondersteunend lidmaatschap** Minimale donatie per verenigingsjaar €   30,00

 

* De leeftijd die een jeugdlid in het desbetreffende verenigingsjaar (1 januari t/m 31 december) bereikt, is bepalend. Voor jeugdleden geldt geen inschrijfgeld!

** Geen speelrechten, geen inschrijfgeld bij normaal lidmaatschap. Geen wachttijd bij overgang naar normaal lidmaatschap.

*** Indien niet gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, zal € 5,00 extra in rekening worden gebracht in verband met administratiekosten.

**** Aanbieding geldt alleen het eerste jaar.

***** Doordat er op dit moment te weinig jeugd is kunnen jeugdleden in de categorie 13 t/m 17 jaar pas lid worden indien er meer dan 4 nieuwe aanmeldingen zijn. Doe hiervan altijd navraag bij de ledenadministratie!

LID WORDEN? Het aanmeldformulier om u aan te melden als lid vindt u hier. Let op! Het is verplicht om een automatische incasso af te geven.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Op het lidmaatschap zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van LTC Zee en Duin van toepassing. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de ledenadministratie. Betaling geschiedt door middel van automatische incasso.