Contributie 2017

Het lidmaatschap bij LTC Zee en Duin maakt u automatisch lid van de KNLTB.

Het tennisseizoen loopt van april t/m november, m.a.w. 9 maanden gebruik van de graveltennisbanen!

Let op! Voor dit jaar hebben we een aanbieding voor nieuwe leden die de afgelopen 3 jaar(!) nog geen lid zijn geweest.

 

Senioren Aanbieding: eerste verenigingsjaar
(indien de afgelopen 3 jaar nog geen lid geweest)
€ 110,00****
Aanbieding: 8 trainingen bij nieuw lidmaatschap € 50,00****
Per verenigingsjaar € 199,00***
Inschrijfgeld nieuwe leden €   30,00
Bij aanmelding vanaf juli
(indien de afgelopen 3 jaar nog geen lid geweest)
€   80,00***
Junioren* Aanbieding: eerste verenigingsjaar t/m 12 jaar
(Indien de afgelopen 3 jaar nog geen lid geweest)
(lidmaatschap incl. 1x per week tennisles)
€ 99,00****
Aanbieding: eerste verenigingsjaar t/m 12 jaar
(Indien de afgelopen 3 jaar nog geen lid geweest)
(lidmaatschap excl. training)
€ 25,00****
Aanbieding: eerste verenigingsjaar 13 t/m 17 jaar
(Indien de afgelopen 3 jaar nog geen lid geweest)
(alleen lidmaatschap excl. training)
€ 75,00****
Per verenigingsjaar t/m 8 jaar €   54,00***
Per verenigingsjaar 9 t/m 10 jaar €   79,00***
Per verenigingsjaar vanaf 11 jaar € 106,00***
Bij aanmelding vanaf juli t/m 8 jaar €   30,00
Bij aanmelding vanaf juli 9 t/m 10 jaar €   45,00
Bij aanmelding vanaf juli 11 jaar €   60,00
Ondersteunend lidmaatschap** Minimale donatie per verenigingsjaar €   26,00

 

* De leeftijd die een jeugdlid in het desbetreffende verenigingsjaar (1 januari t/m 31 december) bereikt, is bepalend. Voor jeugdleden geldt geen inschrijfgeld!

** Geen speelrechten, geen inschrijfgeld bij normaal lidmaatschap. Geen wachttijd bij overgang naar normaal lidmaatschap.

*** Indien niet gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, zal € 5,00 extra in rekening worden gebracht in verband met administratiekosten.

**** Aanbieding geldt alleen het eerste jaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Op het lidmaatschap zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van LTC Zee en Duin van toepassing. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de ledenadministratie. Betaling geschiedt door middel van automatische incasso.