Dita Schaap
E-mail: ledenadministratie@zee-en-duin.nl

Rabobank: IBAN NL53 RABO 0391823132
Postadres: L.T.C. Zee en Duin, Postbus 52, 2220 AM Katwijk

Inschrijfnummer KvK 40445188 te Leiden