In de nabijheid van LTC Zee en Duin geldt de regeling “Betaald Parkeren”.

LTC Zee en Duin heeft voor haar leden en bezoekers 20 parkeervergunningen gekocht. Deze vergunningen zijn geldig gedurende de maanden april t/m september. Hiermee kan uitsluitend geparkeerd worden op het aangelegen parkeerterrein, dus niet op de Sportlaan en verdere omgeving!

Met betrekking tot de uitgifte van deze parkeerkaarten zijn de volgende regels van kracht:

  • De pachter draagt zorg voor de uitgifte en het bewaren van de parkeerkaarten.
  • Uitsluitend tegen inlevering van hun origineel rijbewijs kunnen leden en bezoekers – zolang de voorraad strekt – 1 keer per dag een parkeerkaart afhalen aan de bar.
  • De parkeerkaart is uitsluitend bedoeld voor een bezoek aan het tennispark, dus niet voor strandbezoek!

Bij het niet tijdig inleveren van de parkeerkaart (of bij andere vormen van ongeoorloofd gebruik) wordt de betrokken persoon voor de rest van het seizoen uitgesloten van het gebruik van de parkeerkaarten.

Bij verlies van de parkeerkaart zal de restprijs van de bedrijfskaart (18 euro per maand tot 1 oktober) aan de gebruiker in rekening worden gebracht.

Ieder jaar na 1 oktober zal er, in overleg met de pachter, worden bekeken of de uitgifte en inname van de parkeerkaarten naar tevredenheid verlopen is en of het zinvol is om nieuwe parkeerkaarten aan te schaffen.