Sponsoring door uw bedrijf

In de Sponsorbrochure vindt u alle informatie over het sponsoren van LTC Zee en Duin door uw bedrijf. U kunt ook even per email contact opnemen met de Sponsor commissie: sponsoring@zee-en-duin.nl.

Club van 100

Ook als privé-lid kunt u de club steunen door lid te worden van de Club van 100.

LTC Zee en Duin heeft in 2012 de Club van 100 opgericht. Een initiatief dat in het leven is geroepen om onze vereniging te steunen in het plegen van investeringen op en rondom de tennisbanen. Voorop staat dat alle leden profiteren van de projecten en dat de resultaten voor iedereen zichtbaar zijn!

Waarom lid worden van de Club van 100?

Leden van tennisvereniging LTC Zee en Duin betalen de contributie waarmee de tennisclub alle noodzakelijke uitgaven kan doen. Toch blijven er altijd wensen onvervuld, omdat daarvoor binnen de begroting geen ruimte is. Om maar een voorbeeld te noemen: De Club van 100 heeft de verbouwing van het Clubhuis medegefinancierd, waardoor het nu een een mooie en uitnodigende ruimte is. Wij hopen dat we op deze manier voor onze club met de steun van de Club van 100 nog meer grotere projecten kunnen uitvoeren. Hierbij kan gedacht worden aan het opknappen van het sanitair van het Clubhuis.

Hoe kun je lid worden van de Club van 100?

Meedoen is heel eenvoudig. Je kunt lid worden van de Club van 100 door de vereniging te machtigen om €100,- van je rekening af te schrijven. Je kan het ingevulde machtigingsformulier in het bakje van de penningmeester in de bestuurskamer leggen. Het inschrijf/machtigingsformulier ligt ook in het clubhuis bij de bar. Het bedrag wordt elk jaar automatisch afgeschreven, maar je kunt voor 1 maart opzeggen.
Maar je kunt natuurlijk ook met een groepje mensen één Club van 100 vormen. Leg bijvoorbeeld met 5 mensen ieder 20 euro in of zelfs met 10 mensen ieder 10 euro en verzin een leuke naam! Op deze manier steun je jouw club met een kleine bijdrage, die mooie gevolgen kan hebben.
De administratie van de Club van 100 ligt bij de penningmeester. Bestedingsdoelen zullen we bespreken en vaststellen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Verder rapporteren wij periodiek over het opgebouwde saldo van de Club van 100 via de site en de nieuwsflits.

Wat krijg je ervoor terug?

Het belangrijkste is natuurlijk dat je als lid van de Club van 100 een substantiële bijdrage levert aan projecten waar je zelf van profiteert. In ruil voor deze gulle bijdrage krijgt jouw naam een mooi plekje op het bord, dat het hele jaar een prominente plaats in de kantine inneemt, en op de website. Verder worden de leden via de email op de hoogte gehouden van de stand van zaken binnen de Club van 100.

Vind je het waardevol om langs deze weg LTC Zee en Duin van de broodnodige extra inkomsten te voorzien?
Steun jouw club en doe mee!

Ook hiervoor kunt u per email contact opnemen met de Sponsor commissie: sponsoring@zee-en-duin.nl.