Koos Nijgh, oud-voorzitter van LTC Zee en Duin haalt een oude rechtszaak aan uit het verleden:

Sport en spel is niet zonder risico’s. Dat geldt ook voor de tennissport, zoals blijkt uit een toepasselijke uitspraak van ons hoogste rechtscollege De Hoge Raad (HR). De uitspraak, HR 19 oktober 1990, NJ 1992, 621 gaat over een geschil tussen ene Johan Cornelis Heeck te Bloemendaal en ene Herman Nijgh (geen familie van onze oud voorzitter!) te Heemstede over de gevolgen van een ongeluk tijdens een tennispartijtje.

De heren Nijgh en Heeck spelen een dubbel op een binnenbaan van het tennispark Overhout te Haarlem. Na afloop van een game slaat Nijgh een aantal ballen naar de andere helft van de baan waarbij Heeck, die zich op die andere helft bevindt, door een bal ongelukkigerwijs aan zijn rechteroog wordt getroffen. Hij verliest hierdoor aan dit oog het gezichtsvermogen. Heeck vordert daarop schadevergoeding van afgerond € 20.000,- op grond van onrechtmatige daad, stellende dat Nijgh door de ballen in een dood spelmoment terug te slaan onzorgvuldig heeft gehandeld. De Hoge Raad bevestigt deze reeds door Rechtbank en Gerechtshof afgewezen vordering en oordeelde…. dat gedragingen in het kader van het tennisspel, die buiten de spelsituatie onvoorzichtig en daarom onrechtmatig zouden zijn geweest, binnen de spelsituatie dit karakter niet behoeven te hebben. Als nadere overweging daarvoor wordt gegeven dat het tennisspel bepaalde gedragingen uitlokt, waaronder onvermijdelijk van tijd tot tijd misslagen. Daarmee moet je rekening houden. Een dergelijke gedraging wordt niet onzorgvuldig op de enkele grond dat zij door een ongelukkige samenloop van omstandigheden tot gevolg heeft dat een der deelnemers ernstig letsel oploopt.

Gedragingen die buiten een spelsituatie onvoorzichtig en daarom onrechtmatig zijn, behoeven binnen die situatie dat karakter dus niet te hebben. De spelsituatie lokt dat nu eenmaal uit en de deelnemers kunnen dat derhalve van elkaar verwachten.

Dit betekent natuurlijk geen vrijbrief er maar op los te slaan. Grove onzorgvuldigheid of opzet wordt niet geaccepteerd. Het ging in dit geval om een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dus toch maar niet recht op de man af poeieren, hetgeen overigens ook uit sportief oogpunt misstaat. En sla de bal bij voorkeur met een lob naar de serveerder. Dan was dit ongeluk namelijk niet gebeurd.Tennissen maant niet alleen tot voorzichtigheid maar ook tot oplettendheid. Ook indien u even niet aan de bal bent. Het is maar dat u het weet.

Maar goed, deze ernstige noot hoeft u er natuurlijk niet van te weerhouden om gewoon te blijven tennissen. Alles komt een keer voor. Tennis blijft uiteindelijk een veilige en gezonde sport.

voorjaarscompetitie logo