Uitnodiging Bijzondere Ledenvergadering

Graag nodigen wij jullie uit voor de bijzondere ledenvergadering (BLV) omtrent het investeren in LED verlichting voor de tennisbanen. Deze vergadering zal plaatsvinden op woensdag 31 oktober 2018 om 19:30 uur. Conform de statuten is goedkeuring benodigd van de BLV alvorens tot investering kan worden overgegaan.
Met deze investering worden de banen 1 tot en met 6, 8 en 9 voorzien van LED verlichting. Deze investering brengt naast een uitbreiding van het verlichte aantal banen in de avond ook een aanzienlijke kostenbesparing per jaar met zich mee.

De financiële ruimte om deze investering te doen is aanwezig op basis van de (liquiditeits)prognose 2018-2020. Een en ander zal worden toegelicht door de penningmeester tijdens de BLV.

Met sportieve groet,

Bestuur LTC Zee en Duin