Vrienden van Zee en Duin

Hier een update rond de Vrienden van Zee en Duin.

Zoals jullie mogelijk al is opgevallen is het bord met de Vrienden van Zee en Duin op een prominentere plaats komen te hangen, namelijk naast de bar.
Een verder heugelijk feit bestaat eruit dat het aantal bordjes de laatste tijd bijna verdubbeld is. Actief lobbywerk van Robin Dijkland heeft voor deze mooie toename gezorgd. Dank hiervoor aan Robin en aan alle nieuwe leden van de Vrienden van Zee en Duin. Deze toename is zeer wenselijk om onze doelstellingen en ideeën daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

Zoals reeds eerder vermeld is de eerste grote doelstelling van de Vrienden van Zee en Duin de financiële ondersteuning voor de verbouwing van het clubhuis geweest. Het resultaat van de verbouwing is mag ik wel zeggen schitterend en ik hoop dat jullie dat met mij eens zijn. Feit is wel dat de kosten van deze verbouwing meer dan de eenmalige jaaropbrengst van de Vrienden van Zee en Duin heeft gekost, zodat we ook de opbrengst van dit jaar goed kunnen gebruiken om de verbouwing financieel verantwoord te kunnen uitvoeren.
Daarnaast willen we dit jaar toch ook een tweede initiatief steunen en wel de aanschaf van tenten voor het jaarlijkse kinderkamp. De kampleiding heeft ons gevraagd of we hier onze steun aan wilde verlenen en die hebben we graag toegezegd.
Hopelijk kunnen we met het realiseren van onze plannen nog meer op jullie steun (en dus op meer Vrienden van Zee en Duin) rekenen de komende tijd. Op het bord is nog genoeg ruimte voor meer Vrienden van Zee en Duin en aan ideeën ontbreekt het niet. Een van de grotere projecten die we graag zouden willen realiseren is bijvoorbeeld een grondige renovatie van het sanitair in de kleedkamers.

Ik vertrouw erop een ieder geïnteresseerde met bovenstaande een goed beeld gegeven te hebben van onze realisaties en plannen en ik hoop jullie hiermee over de streep te trekken om je ook aan te melden voor de Vrienden van Zee en Duin.

Mogelijk ten overvloede wil ik nog mededelen dat je je natuurlijk ook als tennisteam, vriendengroep, echtpaar, etc. aan kan melden.

Met sportieve groet,
De Vrienden van Zee en Duin